SPOLU-práce
je nejvíc

Předchozí
Další

Kandidátka

5

Mgr. Stanislav Folwarczny

61, náměstek hejtmana
člen ODS / ODS, Český Těšín

2

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

50, náměstek hejtmana, ředitel
Charity člen KDU-ČSL / KDU-ČSL, Ostrava

8

Mgr. Monika Brzesková

47, starostka
členka KDU-ČSL / KDU-ČSL, Kravaře

43

Diana Bangoura

35, zubní instrumentářka
členka TOP 09 / TOP 09, Orlová

7

Ing. Aleš Linhart

48, analytik evropské legislativy
člen ODS / ODS, Ostrava

11

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

55, náměstek hejtmana
člen ODS / ODS, Klimkovice

32

Mgr. Karin Kulčárová

42, advokátka
nezávislá kandidátka / ODS, Lučina

23

Tadeáš Brída

23, student, právní asistent
člen ODS / ODS, Opava

4

Bc. Jiří Navrátil, MBA

47, náměstek hejtmana pro sociální oblast
člen KDU-ČSL / KDU-ČSL, Mořkov

36

Michaela Klimšová

30, OSVČ
nezávislá kandidátka / ODS, Ostrava

25

Ing. Gabriela Moravčíková

46, vedoucí projektového řízení
člen ODS, Ostrava

3

Ing. Vladimír Návrat

61, projektant
člen ODS, Ostrava

Radek Kaňa

Usmějte se,
nic to nestojí

Proč do toho jdete v moravskoslezském kraji SPOLU?
Lidsky nám to funguje, a to je hlavní předpoklad pro dobrou práci pro občany. Určitě nemá smysl jít do koalice tam, kde jsou mezilidské vztahy mezi kandidáty jednotlivých stran špatné. To ale není případ našeho kraje. Hlavní myšlenka SPOLU se pod tíhou celostátní politiky vytratila – tou je totiž SPOLU-práce. U nás funguje na mnoha místech kraje, kde jsme ve vedení obcí i měst, není to jen „volební projekt“. Já jsem byl dlouhá léta fotbalovým trenérem, takže bych to popsal asi takto – jsem si vědom, že nejdeme do voleb v pozici lídra tabulky a porazit soupeře nebude vůbec jednoduché, ale máme silný mančaft, držíme SPOLU.

Spolupráce

8 let SPOLU-práce

Jsme jediný kraj, kde bezpečnost dat stráží protihackerský dispečink 24/7.

Vysadili jsme 13 000 nových stromů do Beskyd. Máme stovky kilometrů nových cest.

Jsme jediný kraj, kde má každý pacient výsledky všech vyšetření na internetu.

Lukáš Curylo

Příběhy ožívají
na zámcích,
v muzeích
a chrámech

Za Vašeho působení se krajský rozpočet pro oblast kultury ztrojnásobil. Z kterých úspěšně realizovaných projektů máte největší radost?
Pomohli jsme obnovit stovky kulturních památek v našem kraji. Ať už se jedná o zámky, hrady, muzea, sakrální stavby či historické předměty. Staráme se o to, abychom kulturní dědictví kraje, všechno to hezké z bohaté historie, kterou se náš kraj může pyšnit, nejen představili současníkům, ale zachovali je i pro generace, jež přijdou po nás. Velkou radost mám z rekonstrukce budovy Těšínského muzea a otevření Muzea nákladních automobilů Tatra v rekonstruované budově bývalé slévárenské haly v Kopřivnici. Rekonstruujeme také zámek v Bruntálu, Novém Jičíně či ve Frýdku-Místku a hrady Hukvaldy a Sovinec.

Stále rostoucímu zájmu veřejnosti se těší projekt Otevřené chrámy, který kraj finančně podporuje. Čím je výjimečný?
Návštěvníkům jsme zpřístupnili pozoruhodné sakrální stavby i méně známé církevní objekty. Každý rok je nabídka pestřejší. Zpřístupněné kostely ročně navštěvuje již 240 tisíc lidí. Lidé poznávají jejich kulturní bohatství a uvědomují si, že se jedná o místa, v nichž díky různým akcím kultura stále „žije“, ale zároveň jsou prostorem ke ztišení a načerpání síly.

Už dvě desetiletí se hovoří o Černé kostce, nyní je zahájení unikátní stavby „na spadnutí“. Co Černá kostka pro náš kraj znamená?
Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací je největší investiční akcí kraje nejen v oblasti kultury. Loni na podzim se nám podařilo na její realizaci získat 1,6 mld. Kč z Fondu spravedlivé transformace. Nyní vybíráme zhotovitele, rádi bychom na konci léta začali stavět. Černá kostka naproti Kulturnímu domu Ostrava se stane centrem nejen pro vědeckou knihovnu, ale také místem pro činnost našich univerzit, památkového ústavu a dalších institucí, podnikatelů a odborníků, kteří se věnují knihovnictví a kulturně-kreativnímu průmyslu.

Kulturní dědictví pro budoucnost představuje živé umění (hudba, divadlo, film atd.). Jakou podporu má z kraje?

Každý rok větší a větší. I díky ní u nás máme největší festivaly různorodých žánrů a díky filmovým pobídkám se zde nově točí i více filmů a pohádek. Náš kraj je známý, a to i daleko „za humny“, talentovanými lidmi. Za našeho působení vznikla krajská kulturní Cena Jantar, každoročně udělovaná umělcům, kteří svůj život či své působení spojili s naším regionem. V síni slávy je třeba zpěvačka Marie Rottrová či fotograf Jindřich Štreit. Rozvoj kultury má veliký význam i pro cestovní ruch, zlepšení kvality života našich lidí a je ekonomickým přínosem pro naše podnikatele a firmy.

Stanislav
Folwarczny

Jsme parťákem
světového sportu

Ostravsko je unikátem v pořádání sportovních akcí světového významu. Proč je sport pro náš kraj tak důležitý?
Podpora sportu je současně propagací regionu a ekonomickým přínosem v oblasti turismu, hotelnictví, služeb. Tyto akce lákají do kraje návštěvníky. V zahraničí si dnes Ostravu spojí spíše s areálem Dolních Vítkovic a sportem než s průmyslem. A je to dobře. Mistrovství světa v ledním hokeji, utkání Davis cupu, Zlatá tretra, Czech indoor gala, beachvolejbalový Ostrava Beach, Mistrovství Evropy ve baseballu a mnoho dalších. Všechny akce, které spolupořádáme, tomu trendu napomáhají. A chystáme další sportovní zážitky: Mistrovství Evropy v curlingu, florbale žen a Mistrovství světa v hokejbalu.

Trh si žádá absolventy technických a řemeslných oborů. Přinesla vaše kampaň „Řemeslo má respekt“ ovoce?
Už jen to, že v posledním období nezanikl ani jeden řemeslný obor a počet jejich absolventů mírně roste, je obrovský úspěch. Řemeslné obory podporujeme nejen v kampaních a na veletrzích středních škol, ale především formou motivačních stipendii. Jen v minulém školním roce jsme na nich vyplatili 13 milionů korun. Tato oblast vzdělávání se stále potýká s problémy, které budeme muset řešit v budoucnu. Od nedostatku učitelů odborné přípravy až po zajištění odborné praxe ve firmách.

Jiří Navrátil

Rodina na
prvním místě

Podpora rodin a pěstounské péče je „v hledáčku“ sociálních služeb na jednom z předních míst. Můžete shrnout největší úspěchy?
Od roku 2017 do konce roku 2023 se kraj zasloužil o to, že náhradní rodinu nalezlo 677 dětí, které tak nemusejí vyrůstat v ústavech. V loňském roce došlo k razantnímu nárůstu počtu pěstounů na přechodnou dobu, máme jich v kraji již 158, díky tomu žádné z nejmenších dětí v kraji nemusí zažít ústavní péči či vyrůstat v „kojeneckých ústavech“ a náš kraj nemusí mít obavy z plánovaného zrušení dětských domovů pro děti do tří let (dříve kojenecké ústavy).

Rčení, že „o peníze jde v první řadě,“ platí pro zajišťování sociálních služeb dvojnásob. Daří se získávat potřebné finance?
Zajistit financování sociálních služeb je každoroční výzvou. Zásadní část zdrojů tvoří prostředky ze státního rozpočtu a samospráv. Samotnému přidělení prostředků jednotlivým krajům, popř. meziročnímu navýšení prostředků ze státního rozpočtu každoročně předchází přímá jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí nebo prostřednictvím sociální komise Asociace krajů. Výše poskytnutých finančních prostředků je tak těžko předvídatelná a není stabilní. Dobrou zprávou je, že se tyto prostředky podařilo postupně navýšit, a to z necelé 1 miliardy v roce 2016 na současné téměř 3 miliardy.

Zdenka
Němečková

Ochranu přírody
a ovzduší je třeba
brát vážně

„Alfou i omegou“ toho, zda se lidé v našem kraji budou cítit dobře, je životní prostředí. Začněme vzduchem, který dýcháme: co se v uplynulém období podařilo udělat pro kvalitu ovzduší?
Tím je rozhodně realizace projektu KAPOOO – Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší. Cílem projektu je navrhnout co nejefektivnější opatření pro snížení emisí v Moravskoslezském kraji. Efektivita opatření bude vycházet z množství snížených emisí za vynaloženou korunu. Seznam opatření bude výstupem podrobného monitoringu zdrojů znečištění a bude zapracován do nového Akčního plánu moravskoslezského kraje. Z předběžných výsledků již víme, že nejlépe vynaložená koruna v porovnání s efektem na snížené emise je do obměny starých kotlů. V rámci 1. až 5. výzvy kotlíkových dotací bylo již vyměněno 23 181 kotlů za 2,87 miliardy korun. Podle odhadů chybí v regionu ještě vyměnit 24 až 25 tisíc kotlů 1. a 2. třídy. Uzavřeli jsme Dobrovolné dohody mezi krajem a významnými průmyslovými podniky v regionu (Třinecké železárny, Al Invest Břidličná, OKK Koksovny, BorsodChem MCHZ, Lenzing Biocel Paskov). Moravskoslezský kraj, stejně jako zástupci průmyslu, mají jako zúčastněné strany společný zájem na zlepšování kvality životního prostředí, a proto se nad rámec zákonných požadavků Evropské unie a České republiky zavázaly k plnění řady opatření a realizaci aktivit, které jsou obsahem dobrovolných dohod. Finančně podpořily regionální monitoring kvality ovzduší nad rámec celostátního. Snahou je docílit co možná nejvíce bezemisního způsobu vytápění…

Pavel Tuleja

Karviná se stane
„rájem“

Moravskoslezský kraj patří spolu s Karlovarským a Ústeckým k regionům, které mohou čerpat finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace. SPOLU stála u zrodu strategických projektů, které do kraje přinesou investice ve výši téměř 6 mld. korun. Jedním z nich je známá Černá kostka, ale jsou i další projekty, které pomohou v proměně našeho kraje – tak třeba Eden Silesia.
Projekt Eden Silesia, na jehož přípravě zástupci Moravskoslezského kraje intenzivně spolupracují se Slezskou univerzitou v Opavě, má za cíl vybudovat na Karvinsku výzkumný a vzdělávací park, který by se věnoval problematice udržitelnosti a regenerativní budoucnosti. Projekt samotný by tak měl umožnit přeměnu krajiny, která je poškozena těžbou černého uhlí, na území, v němž vznikne nová infrastruktura, která se stane centrem vzdělávání, výzkumu, vývoje, spolupráce a komunitního života a jež může být jedním z výrazných impulsů pro nastartování procesu transformace Karvinska. V rámci projektu samotného bude obnoveno 50 hektarů území, které bylo v minulosti zasaženo těžbou černého uhlí. Bude vybudováno zázemí nejen pro účely vzdělávání a realizace vědecko-výzkumných aktivit, ale také pro realizaci kulturních a dalších tvůrčích aktivit. Bude zde spuštěn studijní program pro cca 100 nových studentů a 1 200 studentů Slezské univerzity zde bude realizovat svou praxi. Očekáváme také, že projekt samotný přiláká do regionu minimálně 350 tis. návštěvníků ročně a vznikne zde cca 200 nových přímých pracovních míst. Dá se tedy říci, že projekt samotný by měl přispět k pozitivní změně image regionu Karvinska. Možná se ptáte, zda to není pouhá chiméra. Odpověď je jednoduchá. Projekt Eden Silesia je inspirován projektem Eden Project, který stojí v anglickém Cornwallu, a to na místě bývalého povrchového dolu. Toto centrum bylo otevřeno v roce 2001 a v současnosti patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, když celkový počet návštěvníků překročil 22 miliónů. Projekt samotný pak má významný dopad na ekonomiku regionu, když v areálu samotném nachází práci více než 400 zaměstnanců a v návazných službách je na činnost tohoto centra navázáno dalších 3,5 tis. pracovních míst.

Jakub Unucka

Stovky kilometrů po
nových cestách
a šetrně k přírodě

„Napříč krajem rychle a pohodlně“ – tak by se dal stručně charakterizovat jeden z cílů, který si stávající SPOLU vytýčila. Cestuje se lidem v kraji lépe?
Určitě. Vyměnili jsme více než 500 autobusů za nové – nízkopodlažní, klimatizované, a také vybavené zásuvkami na nabíjení telefonů. U vlaků je modernizace pochopitelně pomalejší, zatím jsme nasadili sedm zcela nových vlaků a patnáct modernizovaných. Zbývající přijdou na řadu už příští rok. A jako první kraj v republice máme kompletní podklady pro stavbu vysokorychlostní tratě, která nás dopraví do Brna za necelou tři čtvrtě hodinu. Pro ty, kteří volí cestu autem, jsme dokončili prakticky všechny obchvaty měst a obcí, zbývající se intenzivně „kreslí“. Opravovali jsme cesty a mosty včetně speciálních svodidel pro bezpečí motorkářů. Chytré vychytávky řidičům hlásí online polohu všech krajských sypačů nebo aktuální počasí v kritických úsecích.

Ruku v ruce s dopravou jde ekologie…
Díky smlouvě loni uzavřené s Českými drahami budou všechny vlaky v centrální části kraje elektrické, a to buď s trolejí nebo s baterkou. Prostě už žádné páchnoucí a staré nafťáky. Na Jesenicku připravujeme jako první a jediní v ČR provoz vlaků na vodík, který se bude vyrábět z větru a sluníčka. A příští generační výměna autobusů už bude nejen o pohodlí, ale taky o emisích.

Program

Připravujeme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In rutrum. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam dapibus fermentum ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In rutrum. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam dapibus fermentum ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In rutrum. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam dapibus fermentum ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In rutrum. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam dapibus fermentum ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In rutrum. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam dapibus fermentum ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In rutrum. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam dapibus fermentum ipsum.

Výsledky hlasování

MÍSTO PROPISEK A BONBÓNŮ
SPOLU-DARUJEME

„Nechceme již v kampani vyhazovat peníze za zbytečné a nepotřebné reklamní nesmysly. Rozhodli jsme se jednohlasně přerozdělit vyčleněný obnos na reklamní předměty mezi organizace v kraji. Společně jsme uvolnili 1 200 000 Kč“ Radek, Lukáš a Pavel

VYBRALI JSTE SVÝMI HLASY – DĚKUJEME ZA NĚ.

V každé oblasti jste zvolili 1 organizaci. Body/ hlasy se sečetly z off-line i on-line hlasování.

Vážíme si každého hlasu, kterým jste podpořili Váš oblíbený projekt, či organizaci.

Přidělili jsme každé oblasti 200 000,- Kč a budou rozděleny takto:

 • První místo získává částku 100 000,- Kč
 • Druhé místo si odnese odměnu 50 000,- Kč
 • Třetí místo je oceněno 30 000,- Kč
 • Čtvrté a páté místo obdrží každý 10 000,- Kč

Zdravotnictví

1

Mobilní hospic Strom života

Hlasy - 693 / Částka 100.000,- Kč
2

Hospic sv. Lukáše

Hlasy - 666 / Částka 50.000,- Kč
3

Sára dětem, z. s.

Hlasy - 511 / Částka 30.000,- Kč
4

Klaun Nešika míří do nemocnic

Hlasy - 491 / Částka 10.000,- Kč
5

České centrum signálních zvířat, z. s.

Hlasy - 437 / Částka 10.000,- Kč

Školství

1

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Hlasy - 940 / Částka 100.000,- Kč
2

Post Bellum, z. ú.

Hlasy - 518 / Částka 50.000,- Kč
3

Cimbalista Matěj Číp

Hlasy - 493 / Částka 30.000,- Kč
4

GALILEO SCHOOL

Hlasy - 436 / Částka 10.000,- Kč
5

TJ Lokomotiva Krnov, z. s.

Hlasy - 411 / Částka 10.000,- Kč

Sociální péče

1

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Hlasy - 803 / Částka 100.000,- Kč
2

Chráněné dílny

Hlasy - 777 / Částka 50.000,- Kč
3

Družstvo NAPROTI

Hlasy - 457 / Částka 30.000,- Kč
4

Armáda spásy

Hlasy - 419 / Částka 10.000,- Kč
5

Viktorina Loca

Hlasy - 343 / Částka 10.000,- Kč

Sport

1

Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s.

Hlasy - 1020 / Částka 100.000,- Kč
2

Colliery srdcem, z. s.

Hlasy - 671 / Částka 50.000,- Kč
3

Improve Yourself

Hlasy - 453 / Částka 30.000,- Kč
4

Lítací jelen, z. s.

Hlasy - 364 / Částka 10.000,- Kč
5

Czech Wrestling Academy, z. s.

Hlasy - 290 / Částka 10.000,- Kč

Kultura

1

Varhany pro Ostravu

Hlasy - 739 / Částka 100.000,- Kč
2

Suszanie

Hlasy - 593 / Částka 50.000,- Kč
3

Hnutí Duha Jeseníky

Hlasy - 582 / Částka 30.000,- Kč
4

Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s.

Hlasy - 492 / Částka 10.000,- Kč
5

GOOD WORK, PROP z. s.

Hlasy - 393 / Částka 10.000,- Kč

Životní prostředí

1

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Hlasy - 976 / Částka 100.000,- Kč
2

Kozmické ptačí louky

Hlasy - 598 / Částka 50.000,- Kč
3

EKOHUBERT z. s.

Hlasy - 426 / Částka 30.000,- Kč
4

Ambrožíci

Hlasy - 414 / Částka 10.000,- Kč
5

Jezdecký klub Danty Polanka nad Odrou, z. s.

Hlasy - 385 / Částka 10.000,- Kč

Zdravotnictví

1 Hospic sv. Lukáše

Lůžkové zařízení provozované Charitou Ostrava poskytuje specializovanou zdravotnickou péči osobám nevyléčitelně nemocným v závěru jejich života včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc přináší. Tým odborníků hospice garantuje, že bude vždy respektována lidská důstojnost pacienta a že pacient v posledních chvílích nezůstane osamocen.

Finance by byly využity na modernizaci vytápění.

www.ostrava.charita.cz

2 Mobilní hospic Strom života

Mobilní hospic již osmým rokem pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým a jejich blízkým. Poskytuje celé rodině podporu zdravotních a sociálních služeb tam, kde se cítí nejlépe – v domácím prostředí. Zdravotní služby hospice fungují v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu.

Finance by sloužily k podpoře rodin, jimž umírá miminko krátce po narození.

www.zivotastrom.cz

3 Sára dětem, z. s.

Charitativní spolek pomáhá dětským onkologickým pacientům. Velmi úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava.

Finance by využili na pořízení ochranných krytí na katetry, která jsou drahá a pojišťovny je neproplácejí, malí pacienti je ale potřebují.

Sára dětem, z. s.

4
Klaun Nešika míří do nemocnic

Přes dvanáct let vytváří úsměv na tvářích dětí i dospělých na akcích všeho druhu, včetně Colours of Ostrava. Svou interaktivní show plnou písniček, prvků žonglování a trapnomagie by nyní rád přinesl taky dětem do nemocnic napříč celou Moravou a Slezskem. Pošleme Nešiku za dětmi do nemocnic!

Finance budou použity na zábavný dětský program Trampoty klauna Nešiky v nemocnicích a dětských zařízeních.

Zdravotní klaun Nešika

5 České centrum signálních zvířat, z. s.

Nezisková organizace jako první a jediná v ČR využívá dokonalý čich psů k odhalení onkologických onemocnění. Systematicky se zaměřuje na pět typů nádorů, především nádorů vaječníků a plic, které jsou v raných fázích velice špatně rozpoznatelné. Speciálně vycvičení psi mohou zjistit přítomnost nádoru ve vzorku dříve než současné diagnostické přístroje.

Finance by využili na výcvik psů pro odhalení rakoviny a Alzheimerovy choroby.

www.signalnizvirata.cz

Školství

1 Cimbalista Matěj Číp

Talentovaný 26letý hudebník Matěj Číp šíří věhlas cimbálu na koncertech nejen v Evropě, ale také v USA nebo Číně. Na Northern State University v Jižní Dakotě byl vůbec prvním cimbalistou, který kdy na americké univerzitě studoval. Loni byl přijat na jednu z nejprestižnějších hudebních škol na světě, Berklee College of Music v New Yorku.

Finance by využil na úhradu svého ročního magisterského studia ve Spojených státech.

2 Mateřská škola, základní škola a
střední škola Slezské diakonie

Škola Slezské diakonie od svého vzniku v roce 2000 vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava. Její předností je především individuální přístup k žákům s pomocí moderních výukových metod (arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a další), výuka v rodinné a klidné atmosféře a na základě křesťanských hodnot.

Finance by rádi použili na canisterapii a hipoterapii.

www.skolasd.eu

3 Post Bellum, z. ú.

Post Bellum zaznamenává a archivuje vzpomínky pamětníků významných historických událostí 20. století. Z nasbíraných materiálů připravuje výstavy pro veřejnost a spolupracuje s médii (rozhlas, televize, noviny, internet) na výrobě dokumentárních pořadů. Vydává knihy, chystá vzdělávací programy pro žáky a studenty.

Finance by pomohly vybudovat stálou multimediální expozici v Ostravě.

www.postbellum.cz

4 GALILEO SCHOOL

Finance budou použity v projektu UČÍME SE „ZA ŠKOLOU“, kdy dopomohou k pořízení vybavení pro venkovní učebny

5 TJ Lokomotiva Krnov, z. s.

Oddíl zápasu patří mezi nejstarší sportovní oddíly v Krnově. Věnuje se řecko-římskému a volnému stylu zápasu, gymnastice a rozvoji rychlosti a obratnosti, navštěvovat ho mohou děti už od čtyř let.

Finance by použili na nákup žíněnek, případně na letošní prázdninové soustředění mládeže v Nivnici.

www.wrestling-krnov.cz

Sociální péče

1 Družstvo NAPROTI

Družstvo provozuje neobyčejný sociální podnik v centru Ostravy – Mléčný bar NAPROTI.

K otevření podniku vedla vzpomínka na nezaměnitelnou chuť mléčných koktejlů z dětství a přesvědčení, že handicap není překážkou v práci. Obsluhu baru tak zajišťují především lidé se zdravotním postižením.

Finance by použili na zlepšení pracovního vybavení pro handicapované zaměstnance.

2 Centrum pro rodinu
a sociální péči, z. s.

V Centru se již 30 let věnují manželské, rodinné i sociální problematice.

Provozují středisko RODINA, které podporuje fungování rodin, poskytuje vztahové poradenství a doprovází pěstounské rodiny, a dále středisko VÝZVA, kde poskytují dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám sociální poradenství, osobní asistenci, odlehčovací službu a další…

Finance by Centru pomohly podpořit dětskou rehabilitační asistenci.

3 Viktorina Loca

Družstvo provozuje sociální podnik – bistro Viktorina Loca.

V bistru zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce a propagují lokální potravinovou soběstačnost tím, že se snaží pracovat výhradně s lokálními surovinami. Pravidelně se podílejí na organizaci akcí pro veřejnost.

Finance by použili na organizaci akce „Svátek sousedů“, jejímž cílem je posílit místní komunitu a společně vymýšlet způsoby, jak podporovat přírodu a vzájemnou spolupráci.

4 Chráněné dílny

Chráněné pracoviště vytváří pracovní příležitosti pro lidi, kteří na volném trhu práce obtížně hledají zaměstnání, provoz a pracovní postupy jsou přizpůsobeny lidem s nejrůznějšími handicapy.

Finance využijí na pořízení potřebného vybavení jako je: nová váha, pračka, uklízecí stroj či žehlička s přítlakem nebo technologie jako overlock či ploter.

www.charitaopava.cz

5 Armáda spásy

Posláním azylového domu je poskytovat ubytování a podporu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, prostřednictvím individuální sociální práce podpořit jejich nezávislost na sociálních službách a napomoct jejich začlenění do společnosti.

Finance by rádi využili na vybudování venkovního hřiště.

www.armadaspasy.cz

Sport

1 Improve Yourself

Spolek provozující školu parkouru založil finanční fond IMPROVE YOURSELF, jehož cílem je shromažďovat finanční prostředky, které mohou pomoci tam, kde je to potřeba: například podpořit rodiče a děti, kteří si nemohou běžně dovolit nabízené sportovní aktivity, realizovat workshopy či vystoupení pro neziskové účely atd.

Finance.

www.improve-yourself.cz

2 Colliery srdcem, z. s.

Neziskový spolek vznikl pod záštitou crossfitového centra Colliery CrossFit Ostrava. Věnuje se třem oblastem: podpoře mladých atletů od 13 let, CrossFitu handicapovaných osob a CrossFit programu pro seniory nad 60 let. Cílovým skupinám osob tak zpřístupňuje aktivity, které by samy nezvládly nebo na ně finančně nedosáhly.

Finance by byly využity na realizaci projektu Makám Srdcem – cvičení pro handicapované děti s dětskou mozkovou obrnou.

www.collierysrdcem.cz

3 Czech Wrestling Academy, z. s.

Sportovní klub se zaměřuje na komplexní sportovní přípravu, zápasy a gymnastiku. Vytvořením akademie byl oživen historicky významný oddíl, který aktuálně patří mezi nejlepší v ČR a jehož členové jsou úspěšní na domácích i mezinárodních turnajích.

Finance by využili k vybavení posilovny pro silový trénink.

www.zapasostrava.cz

4 Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s.

Skautské hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce pro veřejnost a letní tábory. Středisko v Dobré s více než 180 členy vzniklo v roce 2012.

Finance by využili na vybudování skautské táborové základny.

www.dobercata.cz

5 Lítací jelen, z. s.

Členy největšího klubu zaměřeného na alpine snowboarding v České republice baví „život na hraně“. Závodí v paralelním a obřím slalomu v rámci Českého poháru, pravidelně sbírají „kovy“ na Olympiádě dětí a mládeže, junioři už čtyřikrát reprezentovali naši republiku na Mistrovství světa juniorů, jezdí na zahraniční soutěže (rakouský, italský a polský pohár).

Finance by šly na úhradu ubytování malých závodníků na Českém poháru v sezóně 2024/25.

www.litacijelen.cz

Kultura

1 Klub přátel hornického
muzea v Ostravě, z. s.

Zájmový spolek se sídlem v prostorách Landek Parku sdružuje zájemce o hornictví a hornickou historii. Podílí se na vědecké a odborné činnosti Hornického muzea OKD, vydává vlastní publikace, pořádá přednášky a besedy, tematické zájezdy a jiné akce pro své členy i pro širokou veřejnost.

Finance by podpořily vydání knihy Poslední šichtě Zdař Bůh, která je připomínkou 130 let od největšího důlního neštěstí v Karviné.

wwwrs.hornicky-klub.info

2 Suszanie

Soubor písní a tanců Sušané (Suszanie) má na svém kontě od vzniku v roce 1953 nespočet vystoupení doma i v zahraničí. Disponuje vlastní kapelou a pěveckou skupinou. Jeho repertoár se zaměřuje především na taneční a pěvecké ztvárnění folkloru Těšínského Slezska, prezentaci polských, českých a slovenských národních a regionálních písní a tanců.

Dotace bude využita na výjezd souboru Suszanie na jeden z Evropských festivalů, v letošním roce máme nabídku reprezentovat region a zemi na Litvě. Máme rovněž poměrně dost nových členů a získané prostředky by nám velice pomohly i s integračním soustředěním, na které chceme pozvat i profesionální choreografy.

www.pzkosuchagorna.cz

3 Varhany pro Ostravu

Veřejnou sbírku na podzim 2023 odstartovala farnost Moravská Ostrava spolu s Biskupstvím ostravsko-opavským. Jejím cílem je instalace špičkových varhan do ostravské Katedrály Božského Spasitele. Hudební nástroj z dílny krnovských varhanářů byl původně určen pro pražský Palác kultury, po „sametové revoluci“ sloužil pro potřeby Janáčkovy filharmonie.

Finance pomohou, aby tóny varhan rozezněly katedrálu – k tomu farnost potřebuje získat zhruba 27,5 milionů korun.

www.varhanyproostravu.cz

4 GOOD WORK, PROP z. s.

Spolek provozuje otevřenou pop gospelovou skupinu GOOD WORK, která vyznává multižánrové pojetí hudby a její propojení se současným popem. Duchovní písně v intepretacích mladých muzikantů mají mnoho podob včetně moderních stylů, a přesto dokáží spojovat různé generace.

Finance napomohou tvorbě nového hudebního vánočního klipu.

www.goodwork.cz

5 Hnutí Duha Jeseníky

Hnutí usiluje o záchranu historické kulturní památky – rychty v Karlovicích, která byla původně postavena jako byt správce hamrů už v roce 1745. Baroknímu dvoukřídlému objektu však po znárodnění chyběla základní údržba a postupně zchátral. Hnutí Duha Jeseníky objekt získalo do vlastnictví a postupně jej renovuje.

Finance pomohou zachránit historicky významný objekt, který najde své využití jako základna pro Hnutí Duha Jeseníky, ekocentrum či táborovou základnu.

Životní prostředí

1 Záchranná stanice pro volně
žijící živočichy

Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku je nejstarší ve střední Evropě: loni oslavila 40 let své existence. Za tu dobu se postarala o téměř 40 tisíc zvířat. Tamní ochránci přírody vrátili do přírody například také orla skalního.

Finance by využili na modernizaci záchranné stanice.

www.csopnj.cz

2 Kozmické ptačí louky

Jedinečná lokalita mezi Ostravou a Opavou o rozloze 73 hektary je bohatá na mokřady, nivní louky a tůně, kam se díky ochraně přírody vracejí obojživelníci, hmyz a zajímavá květena, navíc je zde možné spatřit desítky u nás běžných, ale i vzácných a chráněných druhů ptáků. Jako na jediném místě v kraji zde žijí i divocí koně.

Finance by umožnily v lokalitě založení květnaté louky.

3 EKOHUBERT z. s.

Spolek v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu vychovává k zodpovědnosti za přírodu a realizuje vzdělávací a volnočasové aktivity s tématikou ochrany životního prostředí pro žáky škol i pro širokou veřejnost. Pořádá příměstské tábory.

Finance bychom využili na podporu aktivit a rozvoje dětí, které se účastní environmentálních vzdělávacích programů, příměstských táborů a široké veřejnosti. Za finanční prostředky bychom pořídili metodické pomůcky, které by zlepšily vzdělávací proces a posílili dovednosti dětí. V případě, že by dar přesáhl větší částku, plánujeme pořízení edukačních tabulí s environmentální tématikou. Tyto tabule bychom umístili do zámeckého parku, který je v těsné blízkosti ekocentra.

www.ekohubert.cz

4 Ambrožíci

Včelařský kroužek působí na Základní škole Frýdecká v Havířově-Bludovicích. Včelaři v kroužku pracují s dětmi několika havířovských základních škol, věnují se jak teoretické přípravě, tak praktické péči o včelstva, organizují výlety, exkurze a besedy s odborníky.

Finance bychom využili na zvelebení včelařského areálu a na pomoc s pořádáním akcí, které organizujeme: Slavnosti medu, Zamykání úlů, nově připravujeme zážitkové odpoledne „Bzukot včel“ nebo prestižní soutěž Zlatá včela.

www.ambrozici.zsfrydecka.eu

5 Jezdecký klub Danty Polanka
nad Odrou, z. s.

Finance by pomohly obnovit jízdárenský povrch, na kterém probíhá výcvik dětí a mládeže v jezdeckém kroužku.

Výsledky hlasování

Zdravotnictví

 1. Mobilní hospic Strom života - 693
 2. Hospic sv. Lukáše - 666
 3. Sára dětem, z. s. - 511
 4. Klaun Nešika míří do nemocnic - 491
 5. České centrum signálních zvířat, z. s. - 437

Školství

 1. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie - 940
 2. Post Bellum, z. ú. - 518
 3. Cimbalista Matěj Číp - 493
 4. GALILEO SCHOOL - 436
 5. TJ Lokomotiva Krnov, z. s. - 411

Sociální péče

 1. Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. - 803
 2. Chráněné dílny - 777
 3. Družstvo NAPROTI - 457
 4. Armáda spásy - 419
 5. Viktorina Loca - 343

Sport

 1. Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. - 1020
 2. Colliery srdcem, z. s. - 671
 3. Improve Yourself - 453
 4. Lítací jelen, z. s. - 364
 5. Czech Wrestling Academy, z. s. - 290

Kultura

 1. Varhany pro Ostravu - 739
 2. Suszanie - 593
 3. Hnutí Duha Jeseníky - 582
 4. Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s. - 492
 5. GOOD WORK, PROP z. s. - 393

Životní prostředí

 1. Záchranná stanice pro volně žijící živočichy - 976
 2. Kozmické ptačí louky - 598
 3. EKOHUBERT z. s. - 426
 4. Ambrožíci - 414
 5. Jezdecký klub Danty Polanka nad Odrou, z. s. - 385

Dokumenty

Kontaktní formulář

Jsme tady pro Vás. Napište nám.